• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA KLESARSKE ŠKOLE U PUČIŠĆIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Ispis E-mail

novostNa temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 3. Odluke o stipendiranju učenika Klesarske škole u Pučišćima („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/17), općinski načelnik Općine Pučišća dana 10. listopada 2019. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika Klesarske škole u Pučišćima
u školskoj godini 2019./2020.


1. Predmet natječaja je dodjela stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima upisanih u četverogodišnji program u školskoj godini 2019./2020. Stipendije se dodjeluju u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna za tekuću školsku godinu i to za mjesece rujan, listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj.

2. Na natječaj se može prijaviti učenik Klesarske škole u Pučišćima koji ispunjava sljedeće uvjete:
• da je polaznik četverogodišnjeg programa Klesarske škole,
• da prvi put upisuje razred,
• da mu nisu izrečene pedagoške mjere, prekršajne ili kaznene sankcije,
• da ima prebivalište na području Općine Pučišća,
• da mu roditelj/staratelj ima prebivalište na području Općine Pučišća,
• da nije korisnik druge stipendije.

3. Prijava na natječaj mora sadržavati:
• u cijelosti popunjen i potpisan obrazac prijave (obrazac se može preuzeti u prostorijama Općine Pučišća radnim danom od 08-14 h ili na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr );
• potvrdu Klesarske škole da prvi put upisuje razred u četverogodišnjem programu, da mu nije izrečena pedagoška mjera ukora u školskoj godini 2019./2020. te da mu nije izrečena pedagoška mjera opomene pred isključenje za čitavo vrijeme školovanja u Klesarskoj školi;
• uvjerenje/dokaz o prebivalištu za kandidata i roditelja/staratelja kandidata (kao dokaz prebivališta može se dostaviti preslik važeće osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta pri čemu Općina Pučišća zadržava pravo naknadno zatražiti dostavu uvjerenja o prebivalištu izdanog od nadležne policijske uprave).
4. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća, s naznakom "prijava za stipendije" zaključno do 11. studenog 2019. godine.

5. Odluka o dodjeli stipendija bit će objavljena na oglasnim pločama i službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr u roku 15 dana od donošenja. S kandidatima koji su ostvarili pravo na stipendiju zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Za maloljetnog korisnika ugovor potpisuje roditelj odnosno staratelj.

6. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


OPĆINA PUČIŠĆA
Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r.

Natječaj za stipendiranje učenika Klesarske škole 2019.-2020. (PDF)

OBRAZAC_prijava za stipendije 2019.-2020. (PDF)


Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole (PDF) 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća