• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 13. prosinca 2019. godine sazvao

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA
koja će se održati dana 19. prosinca 2019. godine (četvrtak)
s početkom u 18.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine
te je predložio sljedeći
Dnevni red

• Usvajanje zapisnika s 14. redovne sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2019. godini

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu na području Općine Pučišća

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu na području Općine Pučišća

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu

8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2019. godinu

9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

10. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2020. godinu

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Općine Pučišća

13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu

14. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Općine Pučišća

15. Razmatranje zahtjeva Knjižnice „Hrvatski skup“ Pučišća

16. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu

17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu

18. Prijedlog Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2020. godini

19. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2020. godini

20. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu na području Općine Pučišća

21. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu na području Općine Pučišća

22. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2020. godinu

23. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede na području Općine Pučišća za 2020. godinu

24. Prijedlog Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu i projekcija za 2021.- 2022. godinu

25. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2020.- 2022. godine

26. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinuOPĆINA PUČIŠĆA

Obavijest o održavanju 15. sjednice Općinskog vijeća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća