• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „DUBOKA“, OPĆINA PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostNa temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Klasa: UP/I-351-03/19-08/35; Urbroj: 517-03-1-2-20-14 od 27. 02. 2020. godine, te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

1. Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 17. 03. 2020. do 17. 04. 2020. godine
2. Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 13 sati u prostorijama Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća.
3. Javno izlaganje održat će se dana 17. 04. 2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća.
4. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti do 17. 04. 2020. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.
6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Pučišća.

Oglas_javna rasprava ex. polje DUBOKA (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća