• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07.-31.12.2019. Ispis E-mail

novostTemeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Pučišća, dana 12. ožujka 2020. godine Općinskom vijeću Općine Pučišća podnosi

Izvješće o radu općinskog načelnika za period 01.07.-31.12.2019. (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća