• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 1 - 2021 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pučišća
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama zaposlenih u Dječjem vrtiću Pučišća
4. Zaključak po zahtjevu Zadruge stočara otoka Brača „Broč“
5. Zaključak po Javnom pozivu HEP d.d. na zajedničku pripremu projekata sunčanih elektrana

OPĆINSKI NAČELNIK:

6. Odluka o o imenovanju službenika za zaštitu podatakapdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća