• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Klesarstvo Ispis E-mail

klesarstvo_1U Pučišćima se od iskona vole i ratuju kamen i čovjek. Rekli bi, teško meni sa tobom, teško meni bez tebe jer Pučišćani žive na kamenu, za kamen i od kamena.

Kamenarski je obrt u Pučišćima star nekoliko stoljeća o čemu svjedoče neki ugasli i već iscrpljeni kamenolomi, petrode, kove. Međutim zalihe kvalitetnog kamena ovdje su, još uvijek, veoma velike. Još od antičkih vremena Brač je bio izvorište odličnoga kamena za istaknute gradnje.

Pravi procvat bračko kamenarstvo doživljava u 15. i 16. st., u razdoblju kasne gotike i renesanse, kad vrsni graditelji podižu po Dalmaciji brojne palače i katedrale, te ih krase kamenim skulpturama. Tada opet oživljavaju brački kamenolomi, malo zastali u strednjovjekovnom razdoblju, naročito Veselje, prvi pučiški kamenolom koji se spominje u pisanim ispravama 1455. god.

Arhitekti, graditrelji i kipari Andrija Aleši, Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac odlaze na Brač naručiti kamen, ali i nadgledati njegovu izradu. Tim će se kamenom graditi palače i crkve u Splitu, Šibeniku, Trogiru, Zadru, Rabu, ali i u prekomorskim Anconi, Riminiju i na Tremitima.

Bračko kamenarstvo doživljava svoju renesansu početkom dvadesetog stoljeća, osobito otvaranjem klesarskih škola i prvih dalmatinskih klesarskih zadruga u Pučišćima i Selcima.

Tradiciju plemenite obrade kamena, pomalo zastalom pred zahuktalom tehnologijom, srećom uspješno nastavlja Klesarska škola u Pučišćima gdje mlade ruke naučnika stvaraju, već u školskoj radionica prava mala majstorska djela.

Zajedničkim nastojanjem firme Jadrankamen d.d., Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba i Klesarske škole u Pučišćima djelovala je u Pučišćima više godine Klesarska ljetna škola, koja je i inicirala Simpozij kamenarske industrije i pokretanje stručnog časopisa Klesarstvo i graditeljstvo.
Upravo tradicionalno razvijenom klesarstvu Pučišća zahvaljuju svoj osobit izgled malenog mjesta srca moga, oblikovanog skladno obrađenim kamenom: od taracanih i kogulanih uličica, kuća građenih u raznim stilovima, ali uvijek s ponekim klesarskim ukrasom, do bijelih krovova od kamenih ploča, koji, nažalost, uzmiču pred crvenim crijepom. I najnovije kuće iste su ljepote i vrsnoće.

Previše je ljubavi i znoja ugrađeno u pučiški kamen da bi ustuknuo pred betonom. Kamen je Pučišćima usud i znamen navijeke.

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća