• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

ODRŽANA DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostU srijedu 25. 08. 2021. godine održana je 2. sjednica, prva radna nakon konstituiranja u novom sazivu Općinskog vijeća Općine Pučišća. Nakon brojnih izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi i s tim povezanih izmjena Statuta, na sjednici je utvrđen pročišćeni tekst Statuta Općine Pučišća. Donesene su i izmjene Poslovnika Općinskog vijeća radi usklađenja sa Zakonom, a u Poslovnik je također unesena i odredba o tome da se najveća priznanja Općine Pučišća, nagrada za životno djelo i proglašenje počasnim građaninom može dodijeliti isključivo većinom glasova svih članova Općinskog vijeća (5 od 9), a ne samo običnom većinom nazočnih kao do sada. Naime, po ranijim odlukama, o tim značajnim priznanjima mogla su odlučiti samo 3 vijećnika koja bi predstavljala običnu većinu u slučaju minimalnog kvoruma od 5 vijećnika. S tim u svezi donesen je i novi opći akt o javnim priznanjima Općine Pučišća kojim su predviđene kategorije priznanja u vidu pohvalnica, zahvalnica, godišnjih nagrada, nagrada za životno djelo i proglašenja počasnim građaninom. Odlukom su utvrđeni novi uvjeti, oblici i načini dodjele javnih priznanja. Usvojena je odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za razdoblje od konstituirajuće sjednice do konca tekuće godine. Tom odlukom su, kao i prethodnih godina, predviđeni iznosi financiranja na razini zakonskog minimuma za veličinu naše jedinice lokalne samouprave. Radi usklađenja sa Zakonom donesena je i nova odluka o naknadama za predsjednika i članove Općinskog vijeća i to u iznosu od 300,00 kn mjesečno za predsjednika, a 200,00 kn mjesečno za vijećnike. Ti iznosi su na razini 40% zakonom predviđenog maksimalnog iznosa za općinu naše veličine. Pod točkom Razno i kroz vijećnička pitanja otvorene su i druge aktualne teme oko kojih je postignut konsenzus u smislu da će se sva pitanja usuglašavati kroz stalnu i intenzivnu suradnju predstavničkog i izvršnog tijela.

Sjednici su od vijećnika nazočili Stjepan Kusanović, Dražen Šesnić, Sanja Jašić i Stjepan Nižetić (HDZ), Dijana Šabić i Petar Klinčić (NL) te Lucija Špacal (SDP). Svoj izostanak opravdali su vijećnica Roberta Rošker (NL) i predsjednik Općinskog vijeća Milan Kalilić (NL) pa je sjednicu vodila prva potpredsjednica Lucija Špacal. Sve odluke donesene su jednoglasno i objavljene su u „Službenom glasniku Općine Pučišća“ br. 5/21. Zapisnik će se objaviti nakon usvajanja na narednoj sjednici.

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća