• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 7 - 2021 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pučišća (Pročišćeni tekst) str. 1
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 18
3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 20
4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2021. godini str. 21
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu na području Općine Pučišća str. 22
6. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu na području Općine Pučišća str. 23
7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu str. 23
8. Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Pučišća za financiranje projekta „Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer)“ str. 34
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2021. godinu str. 35
10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2022. godinu s financijskim učincima do 2023. godine str. 40
11. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2022. godinu str. 42
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2022. godinu str. 43
13. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2022. godinu str. 45
14. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2022. godinu str. 48
15. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2022. godini str. 50
16. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu na području Općine Pučišća str. 53
17. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu na području Općine Pučišća str. 54
18. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2022. godini str. 56
19. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2022. godinu str. 57
20. Program poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede na području Općine Pučišća za 2022. godinu str. 57
21. Proračun Općine Pučišća za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu str. 63
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu str. 78

OPĆINSKI NAČELNIK:

23. Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2021./2022. str. 80
24. Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Pučišća za razdoblje 2022. - 2025. str. 81
25. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis objekata i roba strateških robnih zaliha str. 81
26. Odluka o isplati božićnice u 2021. godini str. 82pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća