• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6- 2022 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika str. 13

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2022. godinu str. 13

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2022. godinu str. 15

4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu na području Općine Pučišća str. 17

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu na području Općine Pučišća str. 17

6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2022. godini str. 18

7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu str. 19

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2022. godinu str. 34

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje str. 39

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za razdoblje od 2023. do 2027. godine str. 41

11. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2023. godinu str. 49

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu str. 50

13. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Pučišća str. 51

14. Pravilnik o jednostavnoj nabavi str. 55

15. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2023. godinu str. 60

16. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2023. godinu str. 63

17. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2023. godini str. 65

18. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu na području Općine Pučišća str. 68

19. Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu na području Općine Pučišća str. 69

20. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2023. godini str. 71

21. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2023. godinu str. 72

22. Program poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede na području Općine Pučišća za 2023. godinu str. 73

23. Proračun Općine Pučišća za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu str. 78

24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2023. godinu str. 103

25. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Pučišća u 2023. godini str. 105

OPĆINSKI NAČELNIK:26. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 1.

27. Odluka o isplati božićnice u 2022. godini str. 106

28. Odluka o dodjeli poklon bona osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Općine Pučišća str. 107

29. Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2022./2023. str. 108


pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća