• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNO SAVJETOVANJE: ODLUKA O REDU NA POMORSKOM DOBRU Ispis E-mail
Dana 29. srpnja 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23). Člankom 149. navedenog Zakona propisan je sadržaj i obveza donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Redom na pomorskom dobru propisuje se cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, a održavanje reda na pomorskom dobru financira se iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod jedinice lokalne samouprave i iz vlastitih sredstava jedinice lokalne samouprave.

Nacrtom prijedloga ove Odluke o redu na pomorskom dobru propisuje se način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području Općine Pučišća, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Općine Pučišća, osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra na području Općine Pučišća , mjere za održavanje reda na pomorskom dobru na području Općine Pučišća koje poduzima pomorski redar, obveze pravnih i fizičkih osoba te kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem odredbi.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama uveden je institut “pomorskog redara” čije su ovlasti i način postupanja utvrđeni Zakonom i ovom Odlukom kroz članke 17. – 24. Člankom 16. nacrta prijedloga Odluke propisani su prekršaji po kojima će pomorski redar kažnjavati počinitelje, a visina kazni propisana člankom 27.

Ova Odluka ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, pa se stoga, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 27. studenog 2023. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  zaključno s danom 27. 11. 2023. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća.

Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Odluke

Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća