• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNO SAVJETOVANJE: ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis E-mail
Kako bi se omogućilo povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u poreznim prihodima i smanjila ovisnost gradova i općina o prijenosima sredstava od države, Hrvatski sabor je dana 28. rujna 2023. godine donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 114/23) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 114/23). Navedenim Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima ukinut je prirez porezu na dohodak, dok je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak omogućeno jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa godišnjeg poreza na dohodak, kako bi, bez obzira na ukidanje prireza porezu na dohodak, zadržale visinu potrebnih prihoda za ostvarivanje svojih zadaća i nadležnosti. Nadalje, u cilju povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države, člankom 8. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima proširen je raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor, tako da mogući raspon za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor sada iznosi od 0,60 do 5,00 eura po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura po metru kvadratnom korisne površine).

Trenutno je na snazi Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17 i 1/18) kojom su utvrđeni općinski porezi te stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Pučišća, sukladno do sada važećim propisima i to kako slijedi:

- prirez porezu na dohodak po stopi od 5 %
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 3 %
- porez na kuće za odmor koji se godišnje plaća u iznosu od 15,00 kn/m2 za vlasnike kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Pučišća odnosno u iznosu od 8,00 kn/m2 za vlasnike kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Gornji Humac i k.o. Pražnica.


Predloženim nacrtom nove Odluke izostavlja se prirez porezu na dohodak koji je ukinut gore navedenim zakonskim izmjenama, zadržava se dosadašnja stopa poreza na potrošnju alkoholnih pića od 3 % te se utvrđuju novi, povećani iznosi poreza na kuće za odmor i to od 3,50 eura po metru kvadratnom korisne površine za vlasnike kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Pučišća odnosno u iznosu od 2,00 eura po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor za vlasnike kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Gornji Humac i k.o. Pražnica. Ovim izmjenama Općina Pučišća i nadalje zadržava najnižu razinu poreza na kuće za odmor u neposrednom okruženju. Istima bi se djelomično kompenzirao očekivani manjak prihoda po osnovi ukidanja prireza porezu na dohodak i uvođenja drugih poreznih olakšica te bi se osiguralo zadržavanje razine komunalnih usluga i obavljanje drugih zadaća iz nadležnosti Općine Pučišća s najmanjim opterećenjem za njene građane.

Ova Odluka ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, pa se stoga, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 4. prosinca 2023. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  zaključno s danom 4. 12. 2023. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća.Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Odluke

Nacrt prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Pučišća

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća