• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNO SAVJETOVANJE: ODLUKA O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA Ispis E-mail
Prijedlog nacrta akta temelji se na odredbama članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) kojima je propisana nadležnost jedinice lokalne samouprave za upravljanje javnim površinama uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje.

Trenutno je na snazi Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17, 6/19 i 4/23). U proteklih 6 godina njene provedbe uočeni su neki manji nedostaci koje je bilo potrebno otkloniti izmjenama i dopunama postojeće odluke ili novim aktom. Također, obzirom da odluka sadrži 37 različitih naknada za korištenje javnih površine izraženih u kunama, iz praktičnih razloga bilo je potrebno iste prenijeti u novu službenu valutu. Slijedom činjenice da je u razdoblju od stupanja na snagu važeće odluke (prosinac 2017. godine) do danas stopa inflacije iznosila oko 26.5 %, nametnula se i potreba povećanja utvrđenih naknada. Pri tome se vodilo računa i o činjenici da raste broj zahtjeva za korištenje javnih površina, a da slobodnih površina ima sve manje. Isto tako, vodilo se računa i o tome da raste broj dodatnih izložbenih vitrina (kamenice, police, ormari) uz postojeće štandove koji u značajnoj mjeri opterećuju javni prostor te ih je potrebno destimulirati u odnosu na štandove bez dodatnih vitrina. Zbog svega navedenog, umjesto trećih izmjena i dopuna, pristupilo se donošenju nove Odluke. Predloženim nacrtom akta uređeni su rokovi za objavu javnog poziva, ukinut je institut dozvole za korištenje (ostaje isključivo ugovor), dopunjeni su kriteriji za utvrđivanje prednosti kod dodjele javnih površina, ukinuta je mogućnost priznavanja troškova uređenja javne površine, dopunjen je popis zabrana pri korištenju, utvrđeni su novi iznosi naknada za ukupno 36 različitih namjena na javnim površinama, uređene je pitanje korištenja javnih površina za političke aktivnosti, brisane su prekršajne odredbe koje se primjenjuju sukladno Odluci o komunalnom redu i unesene su druge manje korekcije. Odluka bi bila u primjeni za 2024. godinu.

Ova Odluka ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, pa se stoga, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 4. prosinca 2023. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  zaključno s danom 4. 12. 2023. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća.Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Odluke

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća