• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNO SAVJETOVANJE: PRORAČUN OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU Ispis E-mail

novostČlankom 41. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 144/21) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se proračun donosi. Općina Pučišća je u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU (dalje u tekstu: Proračun). Prijedlog Proračuna je utvrđen Zaključkom općinskog načelnika od 13. 11. 2023. godine. Proračun je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika.

Nacrtom prijedloga planiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu Općine Pučišća za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 1.840.210,00 EUR, te u Projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 3.483.610,00 EUR za 2025. godinu i 4.295.810,00 EUR za 2026. godinu. Novine u prijedlogu za 2024. godinu odnose se na provedbu programa socijalne skrbi sa značajno većim pomoćima za novorođenu djecu, potporama za roditelje djece do njihove treće godine života i potporama roditeljima učenika i studenata.

Proračun ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, pa se stoga, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 13. prosinca 2023. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Plana.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  zaključno s danom 13. 12. 2023. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Proračuna (PDF) Nacrt prijedloga Proračuna Općine Pučišća za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (PDF) Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju (DOC)Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Proračuna

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Pučišća za 2024. i projekcija za 2025. i 2026..pdf

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju.doc

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća