• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNO SAVJETOVANJE: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA Ispis E-mail

novostČlankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21 i 142/23) propisana je obveza predstavničkog tijela da donese odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada o kojoj je jedinica lokalne samouprave dužna provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana. Općina Pučišća je u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/22). Obzirom da Odluka ima utjecaj na interese građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, također se, i sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Predmetnim nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/22; dalje u tekstu: Odluka) po prvi put se mijenja citirana Odluka.

Člankom 1. se u članku 6. mijenja stavak 5. radi izmjene naziva nadležnog ministarstva.

Člancima 2. i 4. riječ „kunama“ se zamjenjuje riječju: „eurima“ radi promjene službene valute.

Člankom 3. mijenja se stavak 3. u članku 31. Odluke, a koji se odnosi na jedinstvenu cijenu obvezne minimalne javne usluge. Ovom izmjenom predviđeno je povećanje te cijene za korisnike iz kategorije kućanstvo s dosadašnjih 49,00 kuna mjesečno (6,50 eura) na 10,60 eura, a za korisnike koji nisu kućanstvo s dosadašnjih 110,00 kuna (14,58 eura) na 20,20 eura. Do ovog poskupljenja usluge dolazi na zahtjev davatelja usluge sukladno dopisu od 20. svibnja 2024. godine s obrazloženjem da Komunalno društvo Grad d.o.o iz Supetra od 1. srpnja 2024. godine povećava cijenu odlaganja otpada na odlagalištu Kupinovica s dosadašnjih 250,00 kuna (33,14 eura) po toni otpada na 60,00 eura po toni otpada. Isti zahtjev davatelj usluge je uputio svim ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Braču na čijem području pruža usluge (općine Selca, Postira, Bol, Nerežišća, Sutivan i Milna) uz napomenu da, u slučaju da ne dođe do traženog povećanja cijena, neće više biti u mogućnosti pružati javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 5. briše se stavak 4. u članku 36. Odluke, a slijedom Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 142/23) kojom se ukida članak 72. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21).

Člankom 6. uređeno je stupanje na snagu predmetne Odluke.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 24. srpnja 2024. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  zaključno s danom 24. 7. 2024. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Odluke

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća (PDF)

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju (DOC)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća